Linie przenośnikowe promieniowania podczerwonego
Drzwi odporne na uderzenia

Można obserwować proces suszenia

Emitery podczerwieni

Promieniowanie podczerwienia na całej powierzchni taśmy

Taśma, która nie schodzi z rolek
Gwarancja sprawności urządzenia
Taśmy teflonowe do produktów lepkich
Pełna automatyzacja linii
Zapewniony szybki dostęp do ważnych węzłów
Systemy o niskiej wydajności

Systemy przenośnikowe o niskiej wydajności 100 kg/godzinę

Systemy o dużej wydajności

Systemy przenośników o dużej wydajności 1 000 kg/h

Linie przenośnikowe promieniowania podczerwonego

Krótki opis technologii suszenia oraz instrukcja do urządzeń.

Proponowana linia przenośnikowa promieniowania podczerwonego przeznaczona jest do suszenia warzyw i owoców w trybie automatycznym według określonych parametrów.

Technologia promieniowania podczerwonego do suszenia lub usuwania wilgoci ma szereg istotnych zalet w porównaniu z tradycyjną technologią konwekcyjną (suszenie gorącym powietrzem)

 

1. Oszczędność, czyli do odparowania 1 litra wody (1 kW) potrzeba mniej energii. Promienie ciepła wnikają w grubość produktu do 10-20 mm, podczas gdy sam produkt i zawarta w nim wilgoć są podgrzewane. Proces nagrzewania jest kilkakrotnie intensywniejszy niż odpowiednio przy nadmuchu gorącym powietrzem, a woda bardzo intensywnie zamienia się w parę. System wentylacji służy jedynie do usuwania pary na zewnątrz komory i pomieszczenia.

2. Szybkość suszenia. Technologia promieniowania podczerwonego pozwala kilkakrotnie szybciej usuwać wilgoć w niższej temperaturze niż technologia konwekcyjna.

3. Brak kurzu. Jeśli produkt zawiera drobno zdyspergowaną frakcję, wszelkie wdmuchiwanie powoduje wnikanie kurzu do systemu wentylacyjnego, gdzie zmieszany z parą dostrzega do otoczenia. Dzięki technologii promieniowania podczerwonego system wentylacji usuwa czystą parę wodną, ​​w której nie ma zanieczyszczeń produktu w postaci cząsteczek kurzu. Jednocześnie energię tej pary można wykorzystać do ogrzewania pomieszczenia zimą.

4. Równomierne nagrzewanie produktu na całej powierzchni suszenia. Na całej szerokości przenośnika stworzone są jednakowe warunki dla produktu, co pozwala na uzyskanie na wyjściu produktu wysokiej jakości.

5. Sterylizacja produktu. Biorąc pod uwagę fakt, że promienie cieplne promieniowania podczerwonego przechodzą przez całą grubość produktu, podczas suszenia automatycznie następuje proces sterylizacji, niszczenie różnych rodzajów bakterii, co z kolei poprawia jakość produktu i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych środków sterylizacji.

Należy zauważyć, że system nadmuchu produktu jest zaprojektowany w sposób strefowy, to znaczy że każda taśma stanowi odrębną strefę klimatyczną z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością i natężeniem przepływu powietrza.

Po uzgodnieniu istnieje możliwość doposażenia elementów grzejnych komory suszenia w inny rodzaj nośnika energii (gaz ziemny, olej opałowy, olej napędowy itp.). W razie potrzeby niektóre aspekty projektowe można zmienić, w zależności od konkretnych potrzeb klienta (systemy czyszczenia taśmy, kolektory soku itp.).